Защо да изберем
услугите
на счетоводна къща?

Ценообразуване

Начин на плащане – абонаментни такси

 • Равни месечни абонаментни вноски
 • Възжможност за изготвяне на гъвкава схема на заплащане. Подходящо за фирми и производства с пикове и спадове в дейността.

Критерии за определяне на месечния абонамент

 • Месечен брой документи за обработка
 • Регистрация или липса на регистрация по ЗДДС и ЗАДС
 • Брой осигурени лица
 • Задължения за изготвяне на авансови заплати
 • Изготвяне на междинни отчети
 • Други специфични изисквания на клиента
  • Целогодишна пакетна услуга
  • Целогодишно счетоводно обслужване
  • Използване на услугата „Гъвкава схема на заплащане”

Такса за годишно приключване

 • Няма допълнителна такса за изготвяне на годишно приключване

Отстъпки

 • При предоставяне на повече от една фирма за обслужване
 • При абонамент за пакетна услуга
 • При довеждането на нови клиенти
 • При авансово заплащане на месечни абонаменти
 • При предоставяне на преференциални условия от страна на клиента към останалите фирми, които са избрали да използват услугите на Домиконсулт.

Еднократни счетоводни услуги

 • Еднократните счетоводни услуги, които са извън договорения пакет услуги, се заплащат допълнително.

Пакетна услуга

 • Пакетната услуга се договаря персонално според нуждите на клиента.
 • Цената й се определя от броя на включените услуги и от периода, за който бъде договорена
 • Еднократни услуги извън предварително договорения пакет се заплащат допълнително

Еднократни административни, финансови, юридически и други несчетоводни услуги

 • Еднократните административни, финансови, юридически и други несчетоводни услуги, които са извън договорения пакет услуги се заплащат допълнително.

Временно нает счетоводител. Стойността на услугата се определя от :

 • Броят на необходимите консултанти
 • Периода, за който трябва да бъдат наети
 • Необходимата квалификация на консултантите

 


©2010 DOMICONSULT LTD
Всички права запазени.
Design and Development
iVision Ltd.