Защо да изберем
услугите
на счетоводна къща?

Портфолио

Счетоводни услуги

Финансови и менджмънт услуги

Счетоводни услуги

Регистрация на фирма 

Пълно счетоводно обслужване 

 • Оперативно водене на счетоводната отчетност
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
 • Изготвяне и представяне в НАП на справки-декларации по ЗДДС, VIES декларации
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

ТРЗ и личен състав 

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
 • Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

Годишно счетоводно приключване 

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

Регистрации 

 • Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
 • Регистрация по ЗДДС
 • Инспекция по труда
 • Агенция по финансово разузнаване
 • Комисия за защита на личните данни
 • Национален осигурителен институт
 • Данъчен Адрес 
 • Други

Счетоводни консултации 

 • Консултация за данъчно планиране на дейността
 • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
 • Консултации относно легално оптимизиране на данъците
 • Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултации по валутното законодателство
 • Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК
 • Консултиране и съдействие при регистриране на компания
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

Изготвяне на документи за банково кредитиране 

 • Изготвяне на всички счетоводни справки, изискващи се от банковата институция
 • Изготвяне на прогнозни отчети за приходите и разходите, баланс и отчети за паричните потоци съобразени с бизнес плана на фирмата

Административни услуги 

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • On-line банкиране
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ
 • Преводи, регистрации и пререгистрации и други
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
 • Изготвяне на договори и други документи

Декларации (интрастат, ДДС, физически лица) 

Финансови и мениджмънт услуги

Подбор и управление на персонал 

Грешният избор на служител може да струва скъпо на компанията Ви, както от финансова, така и от имиджова гледна точка. Независимо дали тепърва ще стартирате бизнеса си или имате разработен екип от хора, е важно да наемете подходящия служител. Екипът на „Домиконсулт” има практика над две години при набирането и управлението на персонал.

Финансови услуги 

Правни и юридически услуги 

Преводи и легализация 

Кредитно консултиране / съдействие при кандидатстване за кредит 

Европроекти 

Европейските програми за развитие могат да спестят на Вас и на компанията ви значителни средства. Клиентите и партньорите на Домиконсулт ще имат възможността да се възползват от преференциални условия при кандидатстване за европроект. Нека нашите консултанти установят Вашите нужди и заедно намерим оптималния вариант за развитие и модернизиране на Вашия бизнес.

Създаване на уебсайт 

Клиентите и партньорите на Домиконсулт ще имат възможност да се възползват от преференциални условия при изработването на уебсайт

Осигуряване на митническо посредничество при внос и износ на и извън територията на Европейския съюз 

Благодарение на дългогодишния ни опит на пазара имаме възможност да предложим на клиентите и партньорите си съдействие при осъществяване на внос и износ в и извън България и ЕС

Създаване и внедряване на ERP системи  

Доставка на офис консумативи и пълнене на тонер касети 

На всички клиенти и партньори на „Домиконсулт” се изгражда профил в системата. Благодарение на него те имат възможност в рамките на до 24 часа след подаване на сигнал да получат нов тонер или офис консумативи, които да бъдат доставени до техния офис. (За момента услугата е Валидна само за територията на град Варна)

Рекламни материали 

Клиентите и партньорите на Домиконсулт ще имат възможност да се възползват от преференциални условия при консултирането и изработването на рекламни материали.

Копирни услуги 

Ако сте наш клиент или партньор ще имате възможност дори да „копирате по телефона”. Само с едно Ваше обаждане вашите документи, чертежи, скици и други биват копирани и доставени до вашия офис без да чакате по опашки и губите време за пътуване.

Застраховки 

Клиентите и партньорите на Домиконсулт ще имат възможност да се възползват от преференциални условия при консултирането и изработването на застраховки (имущество - за вашия офис или дом, гражданска отговорност, автокаско - за вашия служебен или личен автомобил).

©2010 DOMICONSULT LTD
Всички права запазени.
Design and Development
iVision Ltd.